Legislatia in vigoare

Lege

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea riscului la securitatea fizică este reglemenată prin intermediul urmatoarelor acte normative:

  • LEGEA  nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ACTUALIZATA
  • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 / 2005
  • LEGEA  nr. 9 /2007  pentru modificarea Legii nr. 333/2003
  • LEGEA nr. 40 / 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003
  • HOTARAREA nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
  • NORME metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003
  • INSTRUCŢIUNI nr. 9 / 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică
  • Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica