Managementul riscurilor

Managementul riscurilor
Pentru un management eficace al riscului o organizatie se recomanda sa se conformeze urmatoarelor principii:

 • Managementul riscurilor creeaza valoare.
 • Managementul riscurilor contribuie la realizarea durabila a obiectivelor organizatiei si la îmbunatatirea a securitatii si sanatatii în munca, a conformarii cu cerintele legislative.
 • Managementul riscurilor este parte integranta a proceselor organizationale. Managementul riscurilor este parte a responsabilitatilor managementului si parte integranta a proceselor organizationale normale, precum si a proceselor de management al schimbarii.
 • Managementul riscurilor este parte integranta a procesului de adoptare a deciziilor. Managementul riscurilor sprijina decidentii în adoptarea unor decizii în cunostinta de cauza, facilitând ierarhizarea prioritara a actiunilor întreprinse, a masurilor adoptate si a alternativelor disponibile.
 • Managementul riscurilor abordeaza în mod explicit incertitudinea. Managementul riscurilor ia în considerare acele aspecte ale procesului decizional care sunt incerte si, în functie de natura incertitudinii, modalitatile de abordare ale acesteia.
 • Managementul riscurilor este sistematic, structurat si actualizat. O abordare sistematica, structurata si actualizata a managementului riscurilor contribuie la eficientizarea demersului, furnizând rezultate consistente, comparabile si fiabile.
 • Managementul riscurilor se bazeaza pe cele mai bune infomatii disponibile. Datele de intrare în procesul de management al riscurilor se bazeaza pe surse de informatii cum sunt experienta, feed-back-ul, observarea, prognozele si rationamentele expertilor.
 • Managementul riscurilor este adaptat. Procesul trebuie aliniat la contextul si profilul extern si intern al organizatiei.
 • Managementul riscurilor ia în considerare factorii umani si culturali. Managementul riscurilor în organizatie recunoaste capacitatile, perceptiile si intentiile persoanelor, din interior si exterior, care pot facilita sau îngreuna realizarea obiectivelor organizatiei.
 • Managementul riscurilor este transparent si inclusiv.Implicarea adecvata si din stadiu incipient a factorilor afectati/interesati si, îndeosebi, a decidentilor la toate nivelurile organizatiei, asigura relevanta si gradul corespunzator de actualizare al procesului.cunostintelor, se desfasoara monitorizarea si revizuirea, apar riscuri noi, altele îsi modifica magnitudinea sau dispar.
 • Managementul riscurilor este dinamic, iterativ si raspunde la schimbari. Pe masura producerii de evenimente interne si externe, se schimba contextul initial si nivelul
 • Managementul riscurilor faciliteaza îmbunatatirea continua si dezvoltarea performantelor organizatiei. Organizatiile ar trebui sa îsi dezvolte si sa implementeze strategii destinate îmbunatatirii gradului de maturitate al managementului riscurilor în toate aspectele activitatii lor.