SURSELE DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ ÎN CADRUL UNEI SOCIETĂȚI

By | January 18, 2015

Identificarea și evaluarea surselor de risc la securitatea fizică 

Pentru stabilirea surselor de risc la securitatea fizică specifice unei Societăţi, tebuie identificate și evaluate:

 1. a) persoanele, bunurile și valorile critice, care sunt supuse riscului și pentru care sunt instituite măsuri de securitate fizică în cadrul Societăţii;
 2. b) sursele de amenințare (persoanele/grupurile de persoane) care pot genera evenimente (riscuri) de securitate fizică în cadrul Societăţii;
 3. c) categoriile de amenințări și vulnerabilități privind securitatea fizică, la care poate fi supusă Societatea.

 

 1. Identificarea și evaluarea persoanelor, bunurilor și valorilor pentru care se instituie măsuri de securitate în Societate:

Adoptarea măsurilor de securitate în cadrul unei Societăţii vizează personalul, bunurile și valorile care asigură derularea activităților specifice, în vederea funcționării la parametrii stabiliți a acesteia, denumite în continuare “resurse și mijloace critice”.

În acest context, în raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, resursele și mijloacele critice, pentru care sunt necesare a fi instituite măsuri de securitate fizică, sunt tratate ca elemente componente ale unui sistem/subsistem organizațional în care sunt incluse persoane (angajați, clienţi/vizitatori sau furnizori de bunuri destinate comercializării), bunuri materiale corporale (fizice), bunuri materiale necorporale (informații care fac obiectul proprietății intelectuale) și conexiuni (relații de subordonare, fluxuri informaționale, proceduri operaționale etc.) care asigură funcționarea normală a Societăţii.

Astfel, în cadrul unei Societăţi, în general, sunt identificate următoarele categorii de resurse și mijloace critice, astfel

a) personal:

– angajaţi;

– clienţi/vizitatori;

– personal furnizor de bunuri destinate comercializării.

b) bunuri materiale:

– imobil cu obiecte de inventar;

– bunuri destinate comercializării;

– echipamente IT și de comunicații;

– echipamente ale sistemului de securitate;

– materiale consumabile;

– obiecte de vestimentaţie şi accesorii ale personalului (angajaților).

c) informații:

– baze de date cu clienţii Societăţii;

– informații privind sistemul IT al Societăţii;

– date și informații privind managementul situațiilor de urgență;

– politici și proceduri;

d) activități specifice privind:

– vânzarea bunurilor destinate comercializării;

– aprovizionarea bunurilor destinate comercializării;

– acțiunea în situații de urgență;

– securitatea Societăţii;

e) imagine:

– Societatea;

– serviciile comerciale furnizate;

– angajații Societăţii;

– percepția publică.

În scopul prioritizării resurselor (umane, materiale și financiare) necesare pentru asigurarea securității și/sau întreprinderea de măsuri de remediere, pentru fiecare element din resursele și mijloacele critice identificate, a fost atribuită o ,,valoare critică”.

 

b) Identificarea și evaluarea surselor de risc la securitatea fizică din cadrul Societăţii:

Identificarea și evaluarea surselor de risc la securitatea fizică este, de asemenea, o etapă importantă pentru stabilirea acestora.

În acest scop, se are în vedere identificarea tuturor amenințărilor și vulnerabilităților privind securitatea fizică, care fac obiectul surselor de risc căutate.

Pentru identificarea amenințărilor privind securitatea fizică în cadrul unei Societăţi se consideră că:

– acestea sunt rezultatul, în principal, al unor ,,intenții deliberate” decât al unor cauze accidentale, cauze naturale sau sistemice. Prin urmare, ,,oamenii” sunt principala sursă de amenințări la adresa securității, atât din rândul angajaților cât și din afara Societăţii;

– este necesară și evaluarea amenințărilor care nu sunt cauzate de om dar care au efecte devastatoare asupra securității fizice a resurselor și mijloacelor critice identificate.

 

Având în vedere aspectele prezentate, sursele de amenințare privind securitatea fizică au fost grupate în 3 categorii, astfel:

– surse de amenințări interne;

– surse de amenințări externe;

– surse de amenințări care nu sunt cauzate de om.

Sintetizând, rezultă că principalele categorii de persoane care pot genera amenințări privind securitatea fizică în cadru unei Societăţi, în ordinea posibilităților ca acestea să acționeze, sunt:

 

 1. Clienţi/vizitatori agresivi (nemulțumiți de serviciile Societăţii, violenți verbal și fizic, sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor/substanțelor psihotrope etc.);
 2. Furnizori de bunuri destinate comercializării (nemulțumiți de colaborarea cu Societatea, violenți verbal și fizic, sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor/substanțelor psihotrope etc.);
 3. Vecini deranjaţi de activitatea Societăţii;
 4. Angajați nemulțumiți;
 5. Infractori diverși (vizitatori, hoți etc.);
 6. Persoane cu dereglări de comportament (sub influența drogurilor, substanțelor psihotrope, a alcoolului sau bolnavi psihic neinternați, incendiatori etc.)
 7. Grupări de crimă organizată;
 8. Grupări protestatare și extremiste;
 9. Grupări teroriste.

 

c) Identificarea și evaluarea categoriilor de amenințări și vulnerabilități la securitatea fizică la care poate fi supus Societatea:

 

În baza datelor și informațiilor existente la data efectuării analizei de risc la securitatea fizică, se pot identifica următoarele amenințări și vulnerabilități la care poate fi supusă securitatea fizică în cadrul unei Societăţi, astfel:

amenințări, în ordinea șanselor de concretizare:

 1. Comportamentul neadecvat:
 2. Furturile de orice natură;
 3. Atacul asupra angajaților sau clienţilor/vizitatorilor;
 4. Spargerile;
 5. Jaful sau acțiunile de diversiune în incinta Societăţii;
 6. Tâlhăriile;
 7. Incidente soldate cu luare de ostatici;
 8. Răpirile;
 9. Atacul armat (terorist).

 

vulnerabilitățile care afectează securitatea fizică sunt:

 1. Managementul securității fizice în cadrul Societăţii (politici, responsabilități, organizare, conducere, control și evaluare a nivelului securității fizice).
 2. Sistemele de securitate implementate în cadrul Societăţii.
 3. Pregătirea/instruirea angajaţilor și furnizorilor de bunuri destinate comercializării privind măsurile de securitate fizică existente în cadrul Societăţii.
 4. Evaluarea periodică a nivelului de securitate existent în cadrul Societăţii.

 

 Corelarea elementelor surselor de risc identificate

Odată identificați ,,actorii” surselor de risc, respectiv categoriile/tipurile și sursele de amenințări și vulnerabilități, precum și resursele și mijloacele vizate, pot fi evaluate zonele de impact și potențialele consecințe.