CERINȚE, MĂSURI ȘI MECANISME DE SECURITATE DE ORDIN STRUCTURAL, TEHNIC, TEHNOLOGIC ȘI OPERAȚIONAL ÎN CADRUL UNEI SOCIETĂȚI TIP DEPOZIT

By | January 26, 2015

Sistemul de securitate dorit pentru o Societate trebuie să asigure protecția fizică a personalului, bunurilor și valorilor Societăţii și desfășurarea normală a tuturor activităților în cadrul acesteia.

Sistemul de securitate al Societăţii trebuie să diminueze sau, dacă este posibil, să elimine consecințele riscurilor de securitate identificate anterior.

Principalele cerințe de securitate pentru sistemul de securitate, care să reducă riscurile de securitate identificate, se referă la:

 

  1. Componenta de management a sistemului de securitate, respectiv: 
  1. a) organizarea și asigurarea managementului sistemului de securitate fizică în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 301/2012, precum și cu cele rezultate din celelate acte normative specifice;
  2. b) stabilirea unor politici, proceduri, reguli de securitate adecvate la Societate și pentru activitățile desfășurate în aceasta;
  3. c) pregătirea și antrenarea personalului, corespunzător măsurilor și mecanismelor de securitate fizică adoptate pentru Societate.

 

  1. Componente necesare pentru contracararea amenințărilor, respectiv: 

a) bariere fizice:

– uși cu nivel ridicat de securitate în zona de acces și zona de depozitare;

– ferestre cu nivel ridicat de securitate;

– cameră securizată pentru echipamentele de securitate;

b) încuietori:

– suplimentarea încuietorii de la uşă de acces secundar.

c) măsuri de control a accesului:

– în zona de depozitare;

– în zona echipamentelor de securitate.

 

  1. Componente necesare pentru detectarea amenințării, respectiv:

a) sistem de alarmă împotriva efracției în zona de acces, zona de tranzacționare, în zona de depozitare şi în zona echipamentelor de securitate;

b) sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) în zona de acces, zona de tranzacționare și în zona de depozitare

 

  1. Componente necesare pentru evaluarea amenințării, respectiv:

a) sisteme de iluminat:

– în zona exterioară (zona perimetrală și în curtea interioară);

– în zonele securizate;

b) sisteme de comunicații:

– în Societate;

– în afara Societăţii;

c) sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI):

– în zona punctelor de acces;

– în zona de expunere;

– în zona de depozitare;

– în zona echipamentelor de securitate.

  1. Componente pentru neutralizarea amenințării, respectiv:

a) forțe de securitate (dacă este cazul):

– nivel de echipare și dotare;

– pregătire;

– echipamente;

b) echipe de intervenție (dacă este cazul):

– nivel de echipare și dotare;

– pregătire;

– echipamente;

c) colaborarea cu structurile de poliție, jandarmi, pompieri:

– avizarea planurilor de securitate și proiectelor sistemelor tehnice

– gestionarea situațiilor neprevăzute;

– instruire și control.