CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EVALUARE PRIVIND ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ PENTRU SOCIETATE (model orientativ)  

By | February 24, 2015

Grila de evaluare specifică obiectivului, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor MAI nr. 9/ 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor este cea prevăzută în Anexa nr. 12 – grilă generală pentru unităţile pentru care nu au fost definite cerinţe minimale specifice.

 

Din analiza datelor şi informaţiilor, corespunzător Grilei de evaluare specifică obiectului de activitate (Anexa nr. 12 la Instrucţiunea nr. 9/2013), Societatea are un procent de 63,93%, încadrându-se în nivelul de risc INACCEPTABIL.

Prin implementarea măsurilor de securitate propuse, Societatea va avea un procent de 59,05%, încadrându-se în nivelul de risc ACCEPTABIL.

Din analiza de risc la securitatea fizică efectuată rezultă următoarele:

I) Măsurile de securitate implementate în prezent în cadrul Societăţii nu asigură în totalitate nivelul de securitate fizică pentru personalul, bunurile şi valorile Societăţii şi pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor specifice, deși conducerea Societății a manifestat permanent preocupare pentru îmbunătățirea sistemului de securitate al Societății.

II) Diversitatea ameninţărilor şi riscurilor evaluate, precum şi a vulnerabilităţilor constatate, necesită implementarea unor măsuri care să reducă sau să elimine aceste ameninţări şi vulnerabilităţi şi care să întărească măsurile de securitate actuale.

În acest context, recomand implementarea măsurilor prevăzute în capitolul 8.