Ce trebuie sa știm pentru a ne feri de țeparii din domeniul evaluării de risc la securitatea fizică?

By | November 3, 2014

Este important să aveți în vedere următoarele situații și aspecte:

  • Să verificați în Registrul național al evaluatorilor de risc la securitatea fizică- RNERSF- numele și datele de contact ale persoanei recomandate;
  • Dacă persoana se regăsește în RNERSF, trebuie să aveți în vedere că o lucrare corectă în acest domeniu nu se poate face fără deplasarea evaluatorului la obiectiv;
  • Pentru o lucrare completă, argumentată, sunt necesare cel puțin 72 ore de la data contractării – timp minim pentru culegerea datelor, întocmirea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor și a grilei de evaluare a nivelului de risc;
  • Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, dacă este întocmit sumar, prezintă următoarele deficiențe:

Teapa1

– nu tratează toate punctele prevăzute în Instrucțiunea nr. 9/2013 a M.A.I.;

– nu detaliază elementele fizice existente în obieciv – construcții, împrejmuiri etc.;

– măsurile recomandate nu precizează zonele în care trebuie amplasate elementele sistemului      tehnic de securitate și modul de instalare a elementelor mecano-fizice;

– evaluatorul nu prezintă și nu argumentează măsurile recomadate pentru diminuarea riscului la  securitatea fizică, precum și termenul de implementare a acestora, care nu trebuie să depășească  60 de zile.